Dividend ETF

Laat uw beleggingen voor u werken

In de huidige periode van hoge inflatie kunnen beleggingen in dividenden een extra bron van regelmatige inkomsten vormen. De dividend ETF van VanEck zoekt naar de top 100 dividenduitkerende aandelen wereldwijd, geselecteerd op basis van hun dividendrendement, robuustheid en waarschijnlijke groei. Daarbij gaat veel aandacht uit naar de robuustheid van de dividenden. Voorkeur wordt gegeven aan bedrijven die consistent dividenden hebben uitgekeerd, en die zodanige winsten genereren dat de uitkering van toekomstige dividenden ruimschoots gewaarborgd lijkt.

Dividend ETF

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

  • Passief inkomen uit dividenden
  • Top 100 van aandelen wereldwijd, geselecteerd op dividendrendement
  • Gescreend op verwachte dividendrobuustheid
  • Gediversifieerd over sectoren en landen
  • ETF met bewezen staat van dienst
  • Gescreend op ESG-risico's, schendingen van de VN Global Compact-principes en betrokkenheid bij controversiële producten op basis van onderzoek van Sustainalytics
TDIV

ETF-details

ETF-details

Basisticker: TDIV
ISIN: NL0011683594
TER: 0,38%
AUM: €749,2 Mln (per 19-06-2024)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 8

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico's van de dividend ETF: U kunt maximaal 100% van uw inleg verliezen vanwege het valutarisico en aandelenmarktrisico. Deze risico's worden hieronder in de Belangrijkste risicofactoren, essentiële beleggersinformatie en het prospectus beschreven.

Dividend ETF als een manier om regelmatige inkomsten te genereren

Hoe kunt u extra inkomen genereren in een tijdperk van hoge inflatie?
Hoogdividendaandelen kunnen een waardevolle oplossing zijn. Voor inkomstenbeleggers biedt VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF toegang tot deze inkomsten.

Wanneer een beursgenoteerde onderneming winst maakt, kan zij besluiten een deel van de winst als beloning aan de aandeelhouders uit te keren. Deze beloning wordt dividend in contanten genoemd.

Regelmatige dividenden in contanten worden uitgekeerd volgens een vooraf vastgesteld schema en het bedrag kan doorgaans worden geschat op basis van het dividendbeleid van de onderneming. In geval van uitstekende financiële resultaten of diverse opbrengsten van fusies en overnames (bv. bij de verkoop van een dochtermaatschappij met winst) kan de onderneming besluiten haar aandeelhouders te belonen door een speciaal dividend in contanten uit te keren. Voor meer informatie over dividenden klikt u hier.

Naast betalingen in contanten kan het bedrijf ook besluiten de beloning uit te keren in de vorm van dividend in aandelen. Dit type uitkering is zo goed als contant, maar in sommige rechtsgebieden hoeft over dergelijke opbrengsten geen belasting te worden betaald.

Over een langere periode vormen dividenden een belangrijk deel van het totale rendement. Zo zijn de prestaties van de S&P 500 na een herbelegging van het dividend twee keer zo hoog als het koersrendement in de afgelopen drie decennia. De VanEck Dividend ETF keert het dividend uit aan beleggers in plaats van het te herbeleggen in het fonds. Beleggers kunnen ervoor kiezen de opbrengst te gebruiken om extra ETF-aandelen te kopen.

Evolutie van investering van 100 USD in S&P 500

 

Bron: VanEck

Historisch gezien hebben aandelen met een hogere dividenduitkering een relatief hoger rendement (zie de grafiek hieronder). Om veel redenen geloven wij dat een hoge dividenduitkering het management grenzen oplegt. Als een onderneming te veel vrije kasstromen heeft, kunnen managers in de verleiding komen waardevernietigende projecten te starten of veel geld uit te geven aan excessieve salarissen of extraatjes.

Dividenden worden ook beschouwd als een van de defensieve factoren die goed presteren in tijden van macro-economische instabiliteit.

Rendement van portefeuilles op basis van hun dividenden

Rendementen uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties. Dit geldt ook voor historische marktgegevens

Bron: VanEck-analyse op basis van gegevens van Kenneth French (https://mba.tuck.dartmouth.edu/pages/faculty/ken.french/data_library.html). Portefeuilles worden gesplitst op basis van dividendrendementen en omvatten alle NYSE-, AMEX- en NASDAQ-aandelen. Maandelijkse rendementen worden gebruikt om geannualiseerde gegevens te berekenen voor de 50 jaar eindigend in november 2022. Een geometrisch gemiddelde wordt gebruikt om de prestaties te berekenen.

De dividend ETF heeft een succesvolle staat van dienst voor het genereren van inkomsten

Voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het ontvangen van dividenduitkeringen genereerde de VanEck Dividend ETF een hoger dividendrendement in vergelijking met benchmarks die ontwikkelde markten met een vergelijkbaar risicoprofiel volgen, zoals MSCI World.

Bron: VanEck. De gegevens zijn berekend door het volledige jaardividend per ETF te delen door de eindejaarsprijs per ETF. De grafiek geeft niet het totale rendement van de strategie weer, aangezien dit bestaat uit kapitaalwinsten en dividenduitkeringen. Potentiële winsten uit de dividenduitkering kunnen worden gecompenseerd met de koersontwikkeling. De cijfers geven de brutodividenden weer, ervan uitgaande dat er geen dividendbelasting wordt geheven. MSCI World is een index en wordt hier uitsluitend voor benchmarkdoeleinden gebruikt. Het is niet mogelijk om in een index te beleggen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Gegevens per 14 mei 2024.

Waarom de Dividend ETF van VanEck?

Europese beleggers kunnen kiezen uit ongeveer 15 hoogdividend ETFs, waarbij sommige zich richten op het selecteren van bedrijven met de hoogste dividendopbrengsten en andere prioriteit geven aan dividendgroei. Bij VanEck denken we dat een combinatie van beide strategieën de beste prestaties voor beleggers kan opleveren. Daarom filtert onze dividend ETF op rendement en dividendgroei om een hoge en gestaag groeiende inkomstenstroom te bieden. Het is echter belangrijk op te merken dat beleggen in aandelen risico's met zich meebrengt. Over het algemeen raden wij beleggen op lange termijn aan, idealiter voor meer dan vijf jaar, om dat risico te beperken.

Dividend-ETF als potentiële bron van hoger inkomen

De dividend-ETF maakt gebruik van de voordelen van ETFs, zoals makkelijk handelen en lage kosten, om u van regelmatige inkomsten te voorzien. We identificeren wereldwijd hoogwaardige dividenduitkerende bedrijven en diversifiëren over deze bedrijven om het risico te beperken. De ETF geeft de ontvangen dividenden van haar posities door. Dit gebeurt normaal gesproken vier keer per jaar. Het dividend is echter niet gegarandeerd. Bij te weinig ontvangen dividenden kunnen één of meer uitkeringen worden overgeslagen.

Dividend-ETF volgt de Morningstar-index

De VanEck Morningstar Developed Market Dividend Leaders ETF volgt een index van wereldwijde aandelen met hoge dividendrendementen. Deze index is ontwikkeld door het wereldwijd opererende marktonderzoeksbureau Morningstar. De index heeft de volgende parameters:

Reliable history

Voor elk aandeel is er in de afgelopen 12 maanden dividend uitgekeerd. Alleen bewezen dividendbetalers die zich houden aan hun verplichtingen en het dividendbeleid mogen in het fonds stappen.

Resilience

Minder dan 75% van de verwachte opbrengsten wordt via dividenden uitgekeerd. Grote dividenden garanderen geen vergelijkbaar rendementsniveau in de toekomst. Dit zou veeleer de potentiële groei op lange termijn en de algemene toekomst van het bedrijf kunnen schaden. Een hoog dividendrendement is geenszins een indicator van financiële gezondheid.

Global top 100

De index selecteert de honderd aandelen met de hoogste dividendrendementen die vervolgens worden gewogen op basis van absolute dividenden. Dit is een ander mechanisme om het risico te beperken en te ontsnappen aan een 'rendementsval', aangezien sommige dividendrendementen te mooi zijn om waar te zijn. Een hoog dividendrendement kan onder meer ontstaan als gevolg van een onhoudbaar dividendbeleid of een plotselinge koersdaling. Beide opties kunnen wijzen op financiële moeilijkheden.

Maximum weightings

Maximumwegingen van 40% in elke sector en 5% in één effect zorgt voor een grotere diversiteit in de portefeuille. Bovendien fungeert de geografische diversificatie als een beschermingslaag.

De Dividend ETF van VanEck heeft sterke rendementen opgeleverd

Top 10 Posities

Naam positie Aandelen % van beheerd
vermogen
Verizon Communications Inc 978387 4,92
Pfizer Inc 1281632 4,49
Totalenergies Se 494647 4,40
BHP Group Ltd 1156756 4,18
HSBC Holdings PLC 3833796 4,15
International Business Machines Corp 174611 3,56
Mercedes-Benz Group Ag 312043 2,75
Sanofi Sa/France 219780 2,62
Rio Tinto PLC 292000 2,49
Bristol-Myers Squibb Co 430361 2,16
Top 10 totaal (%) 35,72

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van een dividend ETF

Icon

Doordat de Dividend ETF geheel of gedeeltelijk is belegd in effecten die zijn uitgegeven in buitenlandse valuta's, kan de blootstelling aan buitenlandse valuta's en waardeschommelingen ten opzichte van de basisvaluta leiden tot lagere fondsrendementen. Bepaalde buitenlandse valuta's kunnen onderhevig zijn aan grote waardeschommelingen.

Icon

De koersen van de in een dividend-ETF opgenomen effecten zijn onderhevig aan risico's die zijn verbonden aan beleggen in de effectenmarkt, waaronder algemene economische omstandigheden en plotselinge en onvoorspelbare waardedalingen. U kunt daarom geld verliezen als u in het fonds belegt.

Neem contact met ons op voor meer informatie: