Grondstof ETF

Beleg in de energietransitie en bescherm tegen inflatie

Ontdek het grondstof ETF aanbod van VanEck

Grondstoffen vormen een belangrijke en gevarieerde sector, die nog wel eens over het hoofd wordt gezien bij het opbouwen van een robuuste portefeuille. In het verleden hebben ze als bescherming tegen inflatie gediend. Ook zal de vraag naar grondstoffen naar verwachting toenemen als gevolg van de energietransitie. Uiteraard zijn toekomstige ontwikkelingen onzeker en moeten nauwlettend worden gevolgd alvorens tot een aankoop over te gaan.

Waarom een ​​grondstof ETF overwegen?

ETFs hebben veel aantrekkelijke kenmerken. Het zijn financiële instrumenten die bekend staan ​​om hun relatief lage kosten met transparante beleggingsstrategieën en posities, die dagelijks worden gepubliceerd. Bovendien worden ETFs als zeer liquide beschouwd, aangezien ze net als normale aandelen worden verhandeld tijdens de openingsuren van de markt.

Een grondstof ETF kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor directe beleggingen in grondstoffen. Dit heeft vier belangrijke redenen:

In veel gevallen keren deze bedrijven regelmatig een deel van hun winst uit aan de aandeelhouders, in de vorm van dividend of door eigen aandelen te kopen. Beleggers die op zoek zijn naar regelmatige inkomsten, kunnen dus kiezen voor een grondstof ETF in plaats van rechtstreeks in de grondstof zelf te beleggen. Uiteraard bieden uitkeringen in het verleden geen garantie dat er ook in de toekomst dividenden zullen worden betaald.

ETFs zijn van nature gediversifieerd en zijn in feite fondsen die beleggen in de effecten van meerdere bedrijven. Meestal begrenzen ze de blootstelling aan bedrijven of landen, wat risico's kan beperken. Beleggers moeten uiteraard letten op sectorrisico's en concentratierisico's.

Doorgaans kopen beleggers grondstoffen rechtstreeks via derivaten zoals futurecontracten. Dit zijn overeenkomsten om een ​​specifieke grondstof tegen een bepaalde prijs en datum in de toekomst te kopen of verkopen. Maar voor het kopen van futures moet een belegger behoorlijk ervaren zijn, aangezien het ingewikkelder is dan simpelweg een grondstof ETF kopen, die wordt beheerd door een team van professionals. Er kunnen ook fiscale gevolgen verbonden zijn aan een directe belegging.

In sommige gevallen resulteren de aandelen van grondstoffenbedrijven in een hefboomblootstelling aan de onderliggende grondstoffen. Dat betekent dat ze de neiging hebben om de prijsbewegingen van de grondstoffen te versterken, zowel tijdens opwaartse als neerwaartse markten. Grondstoffenaandelen hebben vaak een bovengemiddelde bèta, wat het zojuist beschreven effect veroorzaakt.

Waarom een ​​grondstof ETF in een portefeuille opnemen?

Grondstoffen zijn ruwe materialen, die worden gebruikt als hulpstof om producten te maken die consumenten kopen. Ze kunnen worden ingedeeld in verschillende groepen, variërend van landbouwproducten (tarwe, maïs, sojabonen…), energie (olie, gas…) en metalen (goud, zilver, staal…). Derivatencontracten, zoals futures, zijn een manier om erin te beleggen. Beleggers kunnen echter ook blootstelling krijgen via de bedrijven die betrokken zijn bij de winning, verwerking of raffinage. van de grondstoffen. Er zijn verschillende redenen waarom een grondstof ETF kan worden overwogen:

Relevantie van grondstoffen in grootschalige trends

Grondstoffen zullen een belangrijke rol spelen in megatrends, die zich nu ontvouwen en onze samenleving vorm geven.

Veel metalen en zeldzame aardmetalen zijn van vitaal belang voor de energietransitie. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in apparatuur voor schone energie voor zonne- en windenergie en in verschillende onderdelen van elektrische voertuigen (EV's), waaronder accu's. Naarmate regeringen over de hele wereld afspraken maken om de ambitieuze doelstellingen van het akkoord van Parijs te halen, zal de vraag in verband met de energietransitie naar verwachting toenemen. Metalen voor groene technologieën omvatten lithium voor EV's, mangaan voor windturbines, waterstof en geothermische centrales, evenals kobalt voor energieopslag en koolstofopvang. Er bestaat overigens nog veel onzekerheid over de manier waarop de energietransitie zal plaatsvinden.

De groeiende behoefte aan infrastructuur, vooral in opkomende markten, zal grote hoeveelheden grondstoffen vergen. Zowel industriële als edele metalen zullen een belangrijke rol spelen.

Tegelijkertijd zijn veel metalen en zeldzame aardmetalen cruciale hulpstoffen voor de meest gebruikte digitale apparaten en nieuwe technologieën. Ze staan ​​dan ook centraal in de concurrentie tussen westerse landen en China. Economische blokken zoals de VS en de EU proberen geleidelijk onafhankelijke voorraden van deze grondstoffen aan te leggen, waarvoor aanzienlijke investeringen en samenwerking nodig zijn. De twee versnellende trends van digitalisering en AI zouden de vraag naar deze metalen waarschijnlijk kunnen stimuleren.

Energiegerelateerde grondstoffen zijn in de schijnwerpers komen te staan ​​toen de geopolitieke onrust in 2022 veel westerse landen dwong hun energievoorziening te herijken. Traditionele fossiele brandstoffen zoals olie en gas zullen de energiezekerheid en onafhankelijkheid waarborgen en mogelijk de verschuiving naar groenere energiebronnen ondersteunen. Ze zullen ook het elektriciteitsnet in stand kunnen houden wanneer hernieuwbare energie alleen niet voldoende is. Bovendien wordt kernenergie steeds meer geaccepteerd als een bron van lage-CO2 en betrouwbare energie. Daarom investeren regeringen er opnieuw in. Uranium zal naar verwachting profiteren van deze ontwikkeling.

Infrastructure
Digitalization and AI
Energy Security and Independence
Neem contact met ons op voor meer informatie: