Vastgoed ETF

Beleggingen die de tand des tijds hebben doorstaan

Wat is het oudste beleggingsproduct ter wereld? Waarschijnlijk vastgoed. Al sinds de middeleeuwen gebruiken beleggers met succes vastgoed om regelmatige inkomsten te genereren en vermogen te beschermen. En mogelijk speelt er meer dan alleen financiële rendementen. Wanneer u in onroerend goed investeert, financiert u huizen, werkplekken en infrastructuur. De vastgoed ETF van VanEck biedt u de mogelijkheid gespreide blootstelling aan deze sector te krijgen.

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

  • Risicodiversificatie
  • Mogelijkheid voor regelmatige inkomsten
  • Makkelijk verhandelbaar
  • Uitsluiting van bedrijven met slechte ESG-scores (zoals gedefinieerd door de Global Real Estate Sustainability Benchmark)
TRET

ETF-details

ETF-details

Basisticker: TRET
ISIN: NL0009690239
TER: 0,25%
AUM: €254,6 Mln (per 19-06-2024)
SFDR CLASSIFICATIE: Artikel 8

Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten
1
2
3
4
5
6
7

Risico's van een vastgoed ETF: U kunt geld verliezen tot het totale verlies van uw belegging als gevolg van aandelenmarktrisico en sectorconcentratierisico, zoals beschreven in de Belangrijkste risicofactoren, EID en prospectus.

Vastgoed ETF is een belegging voor goede en slechte tijden


Tegenwoordig vormt vastgoed de basis van veel beleggingsportefeuilles. De wereldbevolking blijft groeien en de economie vraagt om nieuwe werkplekken. Beide trends kunnen positief op de vastgoedsector uitwerken. Zo hebben beleggers die in de afgelopen twintig jaar vastgoedaandelen in hun portefeuille hadden, betere rendementen behaald dan de brede aandelenmarkt (zie grafiek hieronder). Tegelijkertijd hebben zij hiermee hun portefeuillerisico's gespreid.

Beursgenoteerd vastgoed heeft in het verleden beter gerendeerd dan de wereldwijde aandelenmarkt

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Bron: VanEck. Wereldwijde aandelen worden vertegenwoordigd door de MSCI World Gross Return Index. Beursgenoteerd vastgoed wordt vertegenwoordigd door de GPR 250 Gross Return Index. Gegevens vanaf 1 januari 2000.

Beursgenoteerd vastgoed heeft in het verleden hogere dividendrendementen opgeleverd dan de wereldwijde aandelenmarkt

 
Bron: Bloomberg. Wereldwijde aandelen worden vertegenwoordigd door de MSCI World Gross Return Index. Beursgenoteerd vastgoed wordt vertegenwoordigd door de GPR 250 Gross Return Index. Gegevens over de periode van 1-04-2013 tot 31-03-2023.

Vastgoedbeleggingen zijn een manier om een portefeuille te diversifiëren t.o.v. aandelen en obligaties. Vastgoed heeft een beperkte correlatie met andere traditionele beleggingen, wat betekent dat de koersen niet volledig met elkaar meebewegen. Dit kan helpen om de algehele volatiliteit van de portefeuille te verminderen en de stabiliteit te vergroten. Daarnaast kan de huuropbrengst van het vastgoed mogelijk een bron van stabiele inkomsten vormen. Ook professionele beleggers beleggen om deze redenen in vastgoed.

Bovendien heeft onroerend goed het potentieel voor waardestijging op de lange termijn, wat de groei van de portefeuille ten goede kan komen. Het is belangrijk om in gedachten te houden dat, zoals bij elke investering, onroerend goed zijn eigen risico's met zich meebrengt en zorgvuldig moet worden overwogen alvorens een investering te doen.

Voorbeeld: Beleggingen van Noors pensioenfonds (2022)

Bron: Overheidspensioenfonds Global, Noorwegen. Per 31 december 2022.

De groeiende bevolking kan één van de belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op de vastgoedmarkt. In 1950 naderde de wereldbevolking 2,5 miljard mensen. Tegen 2023 is het meer dan verdrievoudigd en bereikte het 8 miljard mensen, slechts 12 jaar na het overschrijden van de mijlpaal van 7 miljard. De VN schatten dat deze snelle groei niet snel zal stoppen en dat we tegen 2060 10 miljard mensen op onze planeet zullen hebben. Bevolkingsgroei zal de vraag naar nieuwe kantoren, infrastructuur, winkelcentra en hotels stimuleren.

Wereldbevolking in miljarden

Bron: Verenigde Naties. https://population.un.org/wpp/

Zelfs de vastgoedsector wordt uitgedaagd door thuiswerken, de opkomst van online winkelen en andere technologische veranderingen van onze samenleving. Toch hebben vastgoedbedrijven bewezen veerkrachtiger te zijn dan men wellicht zou denken. Bedrijven passen actief hun vastgoed aan om aan de huidige vraag te voldoen, bijvoorbeeld door overtollige kantoor- of winkelruimte om te vormen tot moderne woningen. Vastgoed kan door de politiek en de overheid worden gezien als de hoeksteen van onze samenleving. Daarom is het niet ongebruikelijk dat er druk wordt uitgeoefend om bestaande panden her te bestemmen in plaats van ze leeg te laten staan.

Van kantoor naar...

Bron: VanEck, PWC

Van detailhandel tot...

Bron: VanEck, PWC

Vastgoed ETF maakt beleggen in onroerend goed toegankelijk voor individuele beleggers

Niet iedereen kan het zich veroorloven om gebouwen te kopen en daardoor te profiteren van het rendement. Omdat de minimuminvestering zo hoog ligt, is fysiek vastgoed vooral toegankelijk voor het meest welgestelde deel van de bevolking. Maar de VanEck Global Real Estate ETF brengt beursgenoteerd vastgoed dichter bij alle beleggers. Op de volgende manieren betekent dit een transformatie van de wereld van vastgoedbeleggen:

Waarom de vastgoed ETF van VanEck?

Bij onze ETFs staan kwaliteit en risicoreductie hoog in het vaandel. Samengevat biedt onze vastgoed ETF de volgende voordelen:

Vastgoed ETF belegt in een breed scala aan sectoren

De VanEck Global Real Estate UCITS ETF is gediversifieerd over 100 vastgoedbedrijven uit zes vastgoedsectoren.

Onder residentieel vastgoed vallen appartementsgebouwen, flats, huizen, studentenhuisvesting, fabriekswoningen en eengezinswoningen. 

Vonovia, een van de beleggingen van de vastgoed ETF2is één van de grootste woningaanbieders op de Duitse markt. Het bedrijf biedt diensten en huisvesting aan ongeveer een miljoen inwoners. Vonovia bouwt nieuwe gebouwen en streeft ernaar buurten vorm te geven om de levenskwaliteit te verbeteren.

Bron: VONOVIA SE

2Maakt deel uit van de portefeuille per 31-03-2023

Dit omvat kantoorgebouwen, wolkenkrabbers en kantoorparken in centrale zakenwijken of voorstedelijke gebieden.

Boston Properties3 is één van de grootste beursgenoteerde REIT's in de Verenigde Staten die investeert in hoogwaardige werkplekken. De kern van de portefeuille bestaat uit vastgoed in Boston, Los Angeles, New York City en andere belangrijke steden in de VS. 

Afbeelding: Het Prudential Center in Boston, VS.

Bron: Boston Properties

3Maakt deel uit van de portefeuille per 31-03-2023

Industrieel vastgoed omvat fabrieken, industriële faciliteiten, magazijnen en distributiecentra.

Prologis4 is een Real Estate Investment Trust die oplossingen biedt in de logistiek. Het investeert in grote distributiecentra en magazijnen in de buurt van grote stedelijke gebieden waar veel vraag is en waar grond schaars is. Met een wereldwijd gespreide portefeuille is Prologis een van de grootste vastgoedbedrijven ter wereld.

Afbeelding: Prologis Park Ichikawa 2 in Japan

Bron: Prologis

4Maakt deel uit van de portefeuille per 31-03-2023

Bevat hotels, resorts en andere vrijetijdsaccommodaties.

Naast het bezit van Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand en Venetian Resort Las Vegas, een van de meest iconische entertainmentfaciliteiten op de Las Vegas Strip, is VICI Properties Inc.5 een experience-gericht vastgoedbeleggingsfonds. Het bezit de grootste portefeuille van gaming-, horeca- en amusementseigendommen in de staat. Met 49 speelfaciliteiten in het hele land, goed voor 124 miljoen vierkante meter, biedt VICI Properties ongeveer 59.300 hotelkamers en meer dan 450 eetgelegenheden, bars, nachtclubs en sportsbooks.

Bron: VICI Properties.

5 Maakt deel uit van de portefeuille per 31-03-2024

Bevat ondermeer ziekenhuizen en bejaardenzorgcentra.

Healthpeak Properties is een van de gezondheidszorg REIT's in onze portefeuille6. De strategie is om te investeren in particulier betaalde zorgvastgoed dat profiteert van de vergrijzing en het universele verlangen naar een betere gezondheid. Het richt zich met name op life science en medische kantoren.

Bron: Healthpeak Properties.

6Maakt deel uit van de portefeuille per 31-03-2023

Detailhandel omvat winkelcentra, individuele winkels, grote (regionale) winkelcentra, outletcentra, supermarkten en megawinkels.

Simon Property Group7 is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in investeringen in winkelcentra, outletcentra en andere centra die gericht zijn op het ondersteunen van gemeenschappen. Veel van haar centra spelen een cruciale rol in de steden waar ze actief zijn, onder meer door banen te creëren en belastingen te betalen waar de locale bevolking van profiteert. Het is de grootste eigenaar van winkelcentra in de VS. Een van de opmerkelijke onderdelen van de uitgebreide portfolio zijn de Shops at Crystals in Las Vegas, Nevada.

Bron: Simon Property Group.

7Maakt deel uit van de portefeuille per 31-03-2023

Residentials
Offices
Industrials
Hotels
Healthcare
Retail

Belangrijke documenten en links

Belangrijkste risicofactoren van een vastgoed ETF

Icon

Omdat het fonds geheel of gedeeltelijk wordt belegd in effecten in buitenlandse valuta, kan de blootstelling van een vastgoed ETF aan buitenlandse valuta en veranderingen in de waarde van buitenlandse valuta ten opzichte van de basisvaluta resulteren in een lager rendement voor het fonds, en de waarde van bepaalde buitenlandse valuta kunnen onderhevig zijn aan sterke schommelingen.

Icon

De belegging van het fonds kan geconcentreerd zijn in een of meer bepaalde sectoren of industrieën. Economische, politieke of andere omstandigheden die een negatief effect hebben op deze sectoren of subsectoren, kunnen een nadeliger effect op de fondsrendementen hebben dan wanneer de fondsbeleggingen zouden zijn gespreid over een breder scala aan sectoren of subsectoren.

Neem contact met ons op voor meer informatie: